Wednesday, February 27, 2008

သားေမေမ သီခ်င္းအေၾကာင္း

သသသသသ
ကကကကက

မၾကာေသးမီက စာေပ၊ ဂီတအႏုပညာရွင္ ႏိုင္ငံေက်ာ္အဆိုေတာ္ မာေမေအးရဲ႕တတိယလက္ရာ သီခ်င္းတပုဒ္ ျဖစ္တဲ့ သားေမေမ သီခ်င္းကို အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ားေပၚမွာ နားေထာင္လိုက္ရတယ္။ ဒီသီခ်င္းကို ေရးစပ္ ေပးသူက ေမျမန္မာျဖစ္ပါတယ္။ အလားတူပင္ ႏိုင္ငံျခားမွာ ပထမဦးဆုံးသီခ်င္းျဖစ္တဲ့ အသဲနာ ကမၻာမေၾက သီ ခ်င္းကိုလည္း ေမျမန္မာပင္ ေရးစပ္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒုတိယ သီခ်င္းျဖစ္တဲ့ သံဃာမ်ားကို အေလးျပဳပါတ ယ္ဆိုတဲ့ သီခ်င္းကိုေတာ့ ေမာင္ဖုန္းျမင့္ (ယူေက)က ေရးစပ္ေပးတာျဖစ္ပါတယ္။
ကကကကက
သားေမေမ သီခ်င္းကို စာပုိဒ္ငါးပိုဒ္နဲ႔ ဖြဲ႕ႏြဲ႔ထားပါတယ္။
ကကကကက
မေတြ႔ဘယ္မွာ ... ႏြမ္းလ်မခ်ိေပြ x သားေမေမ တားခဲ့ရက္နဲ႔ တကယ္ကို မသနားေပ ... တေန႔ဘယ္ႏွစ္ခါတမ္း တ မိသေလ ... အေမ့ခ်စ္သားေလး ဘယ္လိုမ်ားေန x x
ကကကကက
ဘယ္ဆီဘယ္၀ယ္မွာ ေနသလဲဆိုတာ မေတြ႔ႏိုင္လို႔ မခ်ိတင္ကဲနဲ႔ သားေပ်ာက္မိခင္ခမ်ာ ႏြမ္းလ်ေနရွာတယ္။ မ သြားဖို႔ရန္ မိခင္က အတန္တန္တားရက္နဲ႔ မိခင္အား သနားမငဲ့ညွာဘဲ ထြက္ခြာသြားတဲ့သားရယ္။ သားေလးတ ေယာက္ ဘယ္လိုမ်ားေနလိမ့္မလဲလို႔ တေန႔ကို ဘယ္ႏွစ္ခါ တမ္းတမိသလဲဆိုတာ မေရတြက္ႏိုင္ေအာင္ပါပဲ။
ကကကကက
စကားခ်ိဳသာ ၿပံဳးမ်က္ႏွာနဲ႔ လိမၼာယဥ္ေက်း က်မသားေလး ပိုက္ေထြးလာခဲ့ေပ၊ ေခတ္ ယခုအခါ အမွန္ယြင္း၊ ျပစ္ မွဳရွာ ဖန္ဆင္းခဲ့တာေၾကာင့္၊ ေ၀းရာေရွာင္ရွား၊ ေတာင္ျခားေျမွာင္ၾကီး၊ ကြာခရီး ရြာမနီးနဲ႔ က်ေခ်ာင္းေရကာဆီး၊ မညည္းၾကေသး၊ အေဖာ္ေ၀းေတြး၊ မရႊင္ေသး အစဥ္ေတြး ရင္မေအးႏိုင္ခဲ့ေပ x x
ကကကကက
စကားကို ခ်ိဳခ်ိဳသာသာေျပာၿပီး အၿမဲပဲ ၿပဳံးရႊင္ေနတတ္တဲ့ လိမၼာယဥ္ေက်းတဲ့ သားေလးကို မိခင္ခမ်ာ ပိုက္ေထြး လာခဲ့တယ္။ အမွန္တရား ေပ်ာက္ကြယ္ေနတဲ့ ဒီေခတ္ကာလမွာ အျပစ္မရွိ အျပစ္ရွာ ေထာင္ေခ်ာက္ဆင္ဖန္တီး ဖမ္းဆီးေနသည္မို႔ သားေလးခမ်ာ အေ၀းမွာ ေရွာင္ေျပးေနရရွာတယ္။
ကကကကက
ေတာေတာင္ ရွိဳေျမွာင္ေတြကာဆီး ေတာင္က်ေခ်ာင္းေတြလည္းကာဆီးၿပီး ရြားနဲ႔မနီး အလွမ္းကြာတဲ့ သည္ခရီး ဟာ အေဖာ္အေပါင္းေတြနဲ႔ေ၀းလို႔ သားေမာင္တေယာက္ မေပ်ာ္ရႊင္ႏိုင္မယ့္အျဖစ္ကို အစဥ္ေတြးမိကာ ရင္မွာ ပူပင္ေသာက ေရာက္ရသူက အနႏၱဂိုဏ္း၀င္ ေက်းဇူးရွင္ မိခင္ပါ။
ကကကကက
တေန႔တရက္ အေမ့အသက္ ရွည္သမွ် ဒီဘ၀တြင္၊ ေမွ်ာ္ဆဲရွာၿမဲပါကြယ့္၊ ျမင္ပါလွည့္ လူကေလး သားကေလး ေရ၊ မင့္ေမြးေမ ၾကမၼာကံေၾကြး မဟာဒဏ္ေပးေပမယ့္၊ သဒၶါသန္လ်င္ ဘယာအမွန္ေ၀း ေအးမည္ထင္ပါသည္ ေလ x x
ကကကကက
တေန႔တရက္မက အေမ့အသက္ရွည္သမွ် ဘ၀တခုလုံး သားကို ေမွ်ာ္ေနဆဲ ရွာေနၿမဲပါသားရယ္။ ဒီျဖစ္အင္ကို ျမင္ပါလွည့္ သားေမာင္ လူကေလးရယ္။ သားရဲ့ေမြးေမအတြက္ေတာ့ ေရွးၾကမၼာကံ သည္၀ဋ္ေၾကြးဟာ ၾကီးမား တဲ့ျပစ္ဒဏ္ ဖန္လာသလိုပဲ ခံစားေနရတယ္ကြယ္။ ဒါေပမယ့္လဲ ယုံၾကည္မွဳသဒၶါမွန္သည္မို႔ သည္ေဘးဘယာ ေတြေ၀းလို႔ မၾကာမီကာလမွာ ၿငိမ္းေအးဖို႔ကို ေမွ်ာ္လင့္ထားတယ္။ သားေမာင္အတြက္လည္း မိဘေမတၲာအမွန္ တရားရ့ဲ သစၥာတရားက အေ၀းေျမမွာ ေဘးဘယာေတြ ေ၀းကြာ၍ ရွိေနမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆုေတာင္းမိတယ္။
ကကကကက
စိတ္ကူးအေတြးနဲ႔ ရူးရူးမိုက္မိုက္၊ တိုက္ခိုက္ခ်င္ေဇာ၊ လိွဳက္လွိဳက္အလ်င္မေလာပါနဲ႔၊ ေသာကစိတ္ေဆာင္ ဘယ္၀ယ္ေျမာက္ေတာင္၊ ကမ္းေသာင္မျမင္ ရွိခ်င္ရွိႏိုင္တယ္ေလ၊ အေမကေတာ့ ဆုေခၽြေတာင္းေန၊ ေအာင္ဇြဲ ေအာင္အၿမဲ အသက္ရွည္၊ ဗုေဒၶ ႏွဳတ္ေခၽြ ျပည့္ပါရေစ x x
ကကကကက
တိုင္းျပည္အတြက္၊ ျပည္သူလူထုအတြက္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္၊ ဒီမိုကေရစီအတြက္၊ အမွန္တရားေတြအတြက္ တိုက္ခိုက္ခ်င္ေဇာနဲ႔ အလ်င္မလို စိတ္မေလာပါနဲ႔သားရယ္။ စိတ္ကူးအေတြးမွ်နဲ႔ ရူးရူးမိုက္မိုက္ ရန္သူကို တိုက္ ခိုက္ေခ်မွဳန္းဖို႔လည္း ဆႏၵေတြ မေစာလြန္းခ်င္ပါနဲ႔လားကြယ္။ ဘယ္မွာစ၍ ဘယ္မွာဆုံးေလမည္ မသိေလတဲ့ ပင္လယ္ကမ္းျပင္ေတြလို လွ်ိဳေျမွာင္ေတာင္ၾကားေတြလို ေနရာမ်ိဳးမွာ သားရွိခ်င္ရွိေနမယ္လို႔ မွန္းဆေနရင္းနဲ႔ပဲ သားတေယာက္ သက္ရွည္က်န္းမာ၍ ရည္မွန္းခ်က္ေတြ ေအာင္ျမင္ပါေစလို႔ ျမတ္ဗုဒၶထံပါးမွာ ဆုမ်ားစြာကို ေန႔ စဥ္ပဲ ေတာင္းဆုေတြ ေခၽြေနရတယ္။
ကကကကက
[သားလိုက္ရွာမယ္ေလ၊ သားျပန္လာပါ့ေစ၊ သား အိုမေတြ႔ဘူး၊ လူးလူးလိမ့္လိမ့္၊ သိမ့္သိမ့္ငိုရွိဳက္၊ အသဲလွိဳက္ဖိုခို က္မေလ၊ ခြပ္ေဒါင္းေဆြ အိုးေ၀သံေစ] ေအာင္ေမာင္း ေအာင္စည္သံ ေဒါင္းေအာင္လံနဲ႔ အေမ့ခ်စ္သား အေမ့ရဲ့ သားေတြ ... ေအာင္ကမၻာမေၾက၊ ေအာင္သာသနာေတြ၊ လက္ေဆာင္ပဏၰာေဖြ ... ျပန္လာလိမ့္မယ္အေဆြ ...
ကကကကက
ခ်စ္ရလြန္းတဲ့သားကို ျပန္လာေစဖို႔ဆႏၵျပဳရင္း လိုက္ရွာေနတဲ့ မိခင္မွာ သားကို ရွာလို႔မေတြ႔တဲ့အတြက္ တသိမ့္ သိမ့္နဲ႔ သဲအူလွိဳက္မွ် လူးလိမ့္ငိုရွိဳက္ခဲ့ရတယ္ေလ။ ဒီအခ်ိန္မွာ ခြပ္ေဒါင္းအေဆြရဲ့ အိုးေ၀သံက မိခင္ရဲ့ႏွလုံးသား ဆီသို႔ သားကိုယ္စား ေစစားလာခဲ့တယ္။ မိခင္ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုးတဲ့ သားေတြဟာ ေအာင္စည္ေအာင္ေမာင္းေတြ ေ၀လို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လြတ္လပ္ေရး လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္ ၾကီးျမတ္တဲ့ေအာင္ပန္းကို ကိုယ္စီျမန္းလို႔ရယ္ မိခင္ရဲ့ ထံပါးသို႔ ျပန္လာတဲ့ပုံရိပ္ေတြကို ျမင္ေယာင္ေနတယ္။ သာသနာ့အေမြ လက္ေဆာင္ပဏၰာေတြနဲ႔ ျမန္မာ့ေျမကို အစဥ္ၿငိမ္းေစေၾကာင္းလည္း ေတာင္းဆုေ၀၍ သားေတြျပန္အလာကို မိခင္က ေမွ်ာ္ေနရွာတယ္။
ကကကကက
သီခ်င္းက ဒီမွာ အဆုံးသတ္ထားပါတယ္။ ျမန္မာ့အေရးအတြက္ ထြက္ခြာသြားတဲ့ သားေတြကို မိခင္က ရတက္ မေအး ေမွ်ာ္ေငးတမ္းတေနတဲ့ သီခ်င္းတပုဒ္ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိကာလ ျမန္မာႏိုင္ငံအေျခအေနနဲ႔ လုံး၀ကိုက္ ညီေနတဲ့ ဂုဏ္ျပဳေတးတပုဒ္ျဖစ္ပါတယ္။ ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ တိုက္ပြဲျပင္ေန၊ တိုက္ပြဲ၀င္ေနတဲ့သားေတြကို မိ ခင္က ေတာင္းဆုေခၽြရင္း လြမ္းတရင္းနဲ႔ ေအာင္ျမင္ေစဖို႔ ဆႏၵျပဳထားပါတယ္။
ကကကကက
သားေတြထဲမွာ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားအျပင္ သာသနာ့အက်ိဳး ျမန္မာ့အက်ိဳးအတြက္ အသက္ေပးရင္းနဲ႔ ယုံ ၾကည္မွဳကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနၾကတဲ့ ဘုရားသားေတာ္ ရွင္ရဟန္းေတြကိုလည္း ဒီသီခ်င္းက ရည္ရြယ္ စပ္ဆိုထားေၾကာင္း ေနာက္ဆုံးစာပိုဒ္မွာ တင္ျပထားပါတယ္။ သီခ်င္းစာသား လွပေခ်ာေမြ႔ၿပီး ရည္ရြယ္ခ်က္ ေလးနက္တဲ့ သီခ်င္းျဖစ္ပါတယ္။
ကကကကက
ဒီသီခ်င္းကို သီဆိုတဲ့ အဆိုေက်ာ္ မာမာေအးနဲ႔ ဒီသီခ်င္းအေၾကာင္းကို ေဆြးေႏြးရင္း က်ေနာ္မွတ္မိသေလာက္ ဂီတစာသားမ်ားကို ျမန္မာစာသား စကားေျပအမွဳကို တတ္သေလာက္မွတ္သေလာက္ ျပဳၾကည့္ပါတယ္။ တက ယ္ေတာ့လည္း မူရင္းသီခ်င္းစာသားကိုက စကားေျပတမွ်ေခ်ာမြတ္ေနၿပီမို႔ အလြန္နားလည္ လြယ္ပါတယ္။ သီ ခ်င္းဆိုသူ၊ ေရးသားသူ၊ ဂီတဆရာ၊ စီစဥ္သူအားလုံးကို ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေျပာလိုပါတယ္။ ျမန္မာျပည္အနာ ဂတ္အတြက္ ျမန္မာလူထုကို ႏိုးၾကားေစၿပီး ဂုဏ္ျပဳထားတဲ့ ဒီလိုသီခ်င္မ်ိဳးေတြ မ်ားမ်ားဖန္တီးထုတ္လုပ္ဖို႔ တိုက္ တြန္းလိုပါတယ္ ခင္ဗ်ား ... ။
Read more...

ေတာင္ကိုရီးယားက ႏွစ္ပတ္လည္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲ

ကကကကက

ျမန္မာကေလးသူငယ္ ပညာေရးေထာက္ပ့ံမွဳ အစီအစဥ္အတြက္ အစည္းအေ၀းပြဲကို ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ၊ ပူခၽြန္းၿမိဳ႕မွာ ျပဳလုပ္မွာျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ အစည္းအေ၀းအစီအစဥ္ကို မူရင္းဖိတ္စာပါအတိုင္း ေဖာ္ျပ လိုက္ပါတယ္။ မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြေကာင္းက်ိဳးအတြက္ လုပ္တာျဖစ္လို႔ စိတ္၀င္စားစရာ ေလးစားစရာေကာင္းပါ တယ္။
ကကကက
သူတို႕ေတြလိုပဲ က်ေနာ္တို႔ေတြလည္း လုပ္ႏိုင္မယ္ဆိုရင္ သိပ္ေကာင္းမွာပဲလို႔ စဥ္းစားျဖစ္တယ္။ အေတြးေရာက္ တယ္ဗ်ာ။ စိတ္ပဲရွိတယ္၊ လုပ္ေတာ့ မလုပ္ႏိုင္ေသးပါဘူး။ တေန႔ေန႔ေတာ့ ျဖစ္ေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ သင့္တဲ့ကိစၥေတြထဲက တခုပါပဲ။
ကကကကက
ဒီမိုကေရစီရေတာ့မွ လုပ္ၾကမယ္ဆိုရင္ က်ေနာ္တို႔ရဲ့ မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြရဲ့ အနာဂတ္ဟာ မေတြး၀ံ့စရာပါပဲ။ စစ္အ စိုးရက မေႏွာက္ယွက္လာတဲ့ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး အလုပ္ကေလးေတြကို ထိုးေဖာက္လုပ္ၾကမယ္ဆိုရင္လဲပဲ အက်ိဳးရွိတာပါတယ္။ ဒီတာ၀န္ေတြကို စစ္အစိုးရကေတာ့ ဘယ္ေသာအခါမွ လုပ္မွာမဟုတ္ဘူး။ အာဏာေရငန္ ေသာက္လို႔ ေသာက္ေလ ေသာက္ေလ ငတ္မေျပဘူးျဖစ္ေနတယ္ေလ။
ကကကကက
အာဏာရွင္က သူ႔အလုပ္ သူလုပ္သလို က်ေနာ္တို႔ေတြလည္းပဲ ကိုယ္တတ္ႏိုင္သေလာက္ေလးေတြကို ျမန္မာ ႏိုင္ငံရဲ့အတြင္းကို တလွမ္းခ်င္း ခ်ဥ္းကပ္ၿပီး ရသေလာက္ေလးေတြ ေဆာင္ရြက္ေပးရင္ လုပ္ႏိုင္သေလာက္ အဆ င္ေျပမယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြရဲ့ ပညာေရးက အနာဂတ္ျမန္မာျပည္ရဲ့ အလင္းေရာင္ လို႔ အခိုင္အမာေျပာလို႔ရပါတယ္။ ။
ကကကကက

Read more...

Tuesday, February 5, 2008

သာသနာ့ဥေသွ်ာင္ သုံးလပတ္ အစည္းအေ၀း

ကကက

သာသနာ့ဥေသွ်ာင္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာျမန္မာရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရဲ့ သုံးလပတ္ အစည္းအေ၀းကို ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၃ -ရက္၊ တနဂၤေႏြေန႔မွာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ လူထုအမ်ားက စိတ္၀င္စားေနတဲ့သံဃာ့ အဖြဲ႔အစည္းတခုျဖစ္သလို အာဏာရွင္မ်ားရဲ့ ၾသဇာသက္ေရာက္မွဳ လုံး၀မရွိတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းပါ။
ကကက
ႏိုင္ငံျခားမွာ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့တဲ့ အဖြဲ႕အစည္းတခုပီပီ အစည္းအေ၀းကို တယ္လီဖုန္းနဲ႕ဆက္သြယ္ေပါင္းစု၍ ျပဳ လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ အစည္းအေ၀းသို႔ တက္ေရာက္လာၾကတဲ့ သံဃာေတာ္ေပါင္း ၉ -ပါးျဖစ္ပါတယ္။ ပီနန္ဆရာေတာ္ ၾကီးကမွတပါး က်န္သံဃာေတာ္မ်ားဟာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္းက အစည္းအေ၀းတက္ၾကတာပါ။ အစည္းအေ၀း ကို ကာလီဖိုးနီးယားစံေတာ္ခ်ိန္ ၆ - နာရီ ၁၀ - မိနစ္၊ နယူးေယာက္စံေတာ္ခ်ိန္ ၉ - နာရီ ၁၀ - မိနစ္မွာ စတင္ ၍ စည္းေ၀းၾကပါတယ္။
ကကက
အစည္းအေ၀း အခမ္းအနားကို နေမာ တႆ သုံးၾကိမ္ရြတ္ဆို၍ဖြင့္ပါတယ္။ အစည္းအေ၀းတြင္ သဘာပတိဆ ရာေတာ္အျဖစ္ ပဓာနာေစရ မစိုးရိမ္ဆရာေတာ္ၾကီးက တာ၀န္ယူၿပီး အခမ္းနားမွဴးဆရာေတာ္အျဖစ္ ယူတိကာ ၿမိဳ႕က ဆရာေတာ္ ဦးပညာနႏၵက ေဆာင္ရြက္ေပးပါတယ္။ အခမ္းအနားမွဴးက ေဆြးေႏြးလိုေသာ အေၾကာင္းအ ရာမ်ားကို ေၾကညာ၍ သံဃာေတာ္မ်ားက ၀ိုင္း၀န္းေဆြးေႏြးေပးပါတယ္။
ကကက
စည္းေ၀းတဲ့ အေၾကာင္းအရာမ်ားဟာ အၾကမ္းအားျဖင့္ ဘ႑ာေရးကိစၥ၊ ေထာက္ပံ့ေရးကိစၥ၊ ဥပေဒေရးရာကိစၥ၊ ျပည္တြင္းကိစၥႏွင့္ အသင္းရဲ့ေရွ႕ေရးကိစၥမ်ားကို ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ၾကကာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့ၾကပါတယ္။ ကာလီ ဖိုးနီးယားအခ်ိန္ ည ၈ နာရီ၀န္းက်င္မွာ အစည္းအေ၀းၿပီး ပါတယ္။ အစည္းအေ၀းၿပီးဆုံးတဲ့အခါ သံဃာေတာ္မ်ား က ဗုဒၶသာသနံ စီရံ တိ႒တု သုံးၾကိမ္ရြတ္ဆိုၾကပါတယ္။ ။
ကကက
ကကက
သာဓု သာဓု သာဓု
ကကက

Read more...

Saturday, February 2, 2008

အဓိပၸါယ္ရွိေသာ ေမြးေန႔ပြဲေလး

ကကကက

ကကကကက
ေမြးေန႔ပြဲတြင္ ၾကြေရာက္လာေသာ သံဃာေတာ္မ်ား
ကကကကက
၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီ (၂၅) ရက္၊ ေသာၾကာေန႔မွာ ေမြးေန႔တခုသို႔ က်ေနာ္ ေရာက္ခဲ့တယ္။ အတီးအကစတဲ့ ဧည့္ခံမွဳမ်ိဳးမပါ။ ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲေတြ လုံး၀မပါဘဲ ေပ်ာ္စရာေကာင္းတဲ့ ေမြးေန႔ပြဲေလးတခုပါ။ မိတ္ေဆြေကာင္းေတြ စုံစုံလင္လင္နဲ႔ အႏွစ္ပါၿပီး ေပ်ာ္ရႊင္စရာေကာင္းတဲ့ ေမြးေန႔ပြဲတခုျဖစ္ပါတယ္။
ကကက
ေမြးေန႔ရွင္ရဲ့အမည္က ဆရာမၾကီး ေဒၚျမင့္ျမင့္စိန္ျဖစ္ပါတယ္။ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မွာ ေက်ာင္းဆရာမဘ၀နဲ႔ အ လုပ္ေတြ လုပ္ခဲ့သလို အထက္တန္းေက်ာင္းမွာလဲ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တိုင္းျပည္အတြက္ အလုပ္အေကၽြးျပဳခဲ့တဲ့
ေလးစားစရာေကာင္းတဲ့ ဆရာမၾကီးတဦးျဖစ္ပါတယ္။ ဆရာမၾကီးက အခုအေမရိကန္ႏိုင္ငံ၊ ကာလီဖိုးနီးယားျပ ည္နယ္၊ ေလာစ့္အိန္ဂ်လိစ္မွာ ေနပါတယ္။ ဘယ္မွာပဲေနေန တပည့္ေတြက ဆရာမၾကီးထံ အၿမဲေရာက္လာေန ၾကသလို ဘယ္အရပ္ပဲသြားသြား ဆရာမၾကီးရဲ့ တပည့္ေတြနဲ႔ ေရွာင္ကြင္းလို႔ မလြတ္ႏိုင္ဘူး။
ကကက
ေမြးေန႔ရွင္ဆရာမၾကီး ေဒၚျမင့္ျမင့္စိန္ဟာ ဘ၀စုံသူတဦးျဖစ္တယ္။ ငယ္စဥ္အခါက ဖားကေလးေတြကို ခြဲစိတ္ရ လို႔ ဆရာ၀န္ဘြဲ႔ကို ေရွာင္လႊဲၿပီး ရိုးသားစြာနဲ႔ ေက်ာင္းဆရာမဘ၀ကို ခံယူခဲ့တဲ့ဆရာမၾကီးဟာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ကို ေရာက္တဲ့အခါမွာ ဘ၀က လုံး၀ေျပာင္းလဲသြားခဲ့တယ္။ ႏွစ္ေတြၾကာျမင့္စြာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့ ေက်ာင္းဆရာမ ဘ၀ကို ဆက္လက္ မခံယူေတာ့ဘဲ အေမရိကန္သားဘ၀ေတြနဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္တဲ့ဘ၀ကို စ တင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့တယ္။ သုညမွ စတင္ခဲ့တဲ့ဆရာမၾကီးဘ၀ဟာ ေနာက္ဆုံးဘဏ္မန္ေနဂ်ာ၊ ဘဏ္ပိုင္ရွင္ဘ၀ အထိ တက္လွမ္းခဲ့သူတဦးျဖစ္ပါတယ္။ ထို႔အတူ အိမ္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြမွာလဲ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳ မ်ားစြာကို ၾကီးပြားတိုးတက္ေအာင္ျမင္စြာ လုပ္ကိုင္ထားသူတဦးျဖစ္ပါတယ္။
ကကကကက
ကကကကက
အိမ္၊ ဘဏ္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ကိစၥေတြမွာ ေအာင္ျမင္မွဳရသူပီပီ အမ်ိဳးသားေရးစိတ္ဓာတ္ အျပည့္ျဖင့္ ျမန္မာေတြထဲ က အိမ္၀ယ္ခ်င္သူ၊ ဘဏ္နဲ႔ပတ္သက္၍ အခက္အခဲျဖစ္ေနသူမ်ားကို ေစတနာျဖဴစင္စြာနဲ႔ ကူညီေပးေနသူတဦး လဲျဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ၿမိဳ႕ရဲ့ ၿမိဳ႕မ်က္ႏွာဖုံးအျဖစ္ ေလးစားေလာက္တဲ့ ဆရာမၾကီးျဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ျမန္ မာေတြတင္ မဟုတ္ပါ။ အိုးအိမ္စီးပြားေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေရွ႕စီးပြားေရးအလားအလာကို တြက္ခ်က္အၾကံျပဳမွဳ မ်ား ရယူရန္ ဆရာမၾကီးထံသို႔ လူျဖဴအေမရိကန္သားမ်ားပင္ လာေရာက္ေၾကာင္း သိေနရပါတယ္။
ကကကက
အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာစိတ္ အလြန္ၾကီးမားတဲ့ ဆရာမၾကီးျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္နဲ႔ပတ္သက္လာရင္ အထူး ျဖင့္ အမွန္တရားနဲ႔ ဘာသာ သာသနာနဲ႔ပတ္သက္လာရင္ ရပ္တည္ခ်က္မွန္မွန္နဲ႔ လူငယ္ေတြကို အကူအညီေပး ေလ့ရွိၿပီး လိုအပ္လာရင္ အေထာက္အပံ့မ်ားကိုပါ ေပးေလ့ရွိပါတယ္။ ကိုယ္က်ိဳးထိခိုက္နစ္နာမယ္ဆိုရင္ ဘာကို မွ် မလုပ္ဘဲ ေရွာင္ေနတဲ့ စီးပြားေရးသမားေတြထဲမွာ ဆရာမၾကီး ေဒၚျမင့္ျမင့္စိန္ လုံး၀မပါခဲ့ပါ။
ကကကက
အေမရိက ေရာက္လို႔ ဘာသာေပ်ာက္ခဲ့သူေတြထဲမွာလည္း ဆရာမၾကီး မပါ ပါ။ ဆရာမၾကီးအေနနဲ႔ အေမရိကန္ ျပည္မွာ ေနေသာ္လည္း ဘာသာေရးကို ပိုမိုလုပ္ျဖစ္ပါတယ္။ အေမရိကန္ျပည္မွာ ပထမဦးဆုံးတည္ေထာင္ခဲ့တဲ့ အယ္လ္ေအၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာဗုဒၶဘာသာေက်ာင္းဟာ ဆရာမၾကီးကိုယ္တိုင္ စတင္ရွာေဖြ၍ ကမၼကထျပဳတည္ေထာ င္ခဲ့တဲ့ေက်ာင္းျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ားေကာင္းမွဳျဖစ္ေသာ္လဲ ဆရာမၾကီးတို႔က စတင္ခဲ့တယ္လို႔ေျပာလို႔ရပါတယ္။
ကကကက
အသက္ (၇၃) ႏွစ္ေျမာက္ေမြးေန႔ပြဲမွာလဲ ေမြးေန႔ပြဲကို က်င္းပလိုက္ပုံက ဘာသာသာသနာရဲ့အဆုံးအမကို ေလး ေလးနက္နက္ သိသူတို႔ အႏွစ္အသားပါပါ အဓိပၸါယ္ရွိရွိ လုပ္ေဆာင္မွဳမ်ိဳးကို အလုပ္က သက္ေသျပသြားပါတယ္။ ဆရာေတာ္ဦးသီလာနႏၵာဘိ၀ံသရဲ့ ေယာဂီတပည့္ပီပီ ေမြးေန႔ကို ၀ိပႆနာတရားေတာ္ေတြ ပြားမ်ားရင္း က်င္း ပျပဳလုပ္ေလ့ရွိပါတယ္။ ေမြးေန႔ကို ရက္နဲ႔တြက္၍ သက္ေစ့တရားထိုင္ေလ့ရွိပါတယ္။
ကကကကက
ဒီႏွစ္ေမြးေန႔ပြဲမွာေတာ့ သံဃာေတာ္မ်ားကို ရိုရိုေသေသ ပင့္ဖိတ္၍ ဆြမ္းဆက္ကပ္ျခင္း၊ န၀ကမၼလွဴဒါန္းျခင္းမ်ား အျပင္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္း (၁၅)ေက်ာင္းေက်ာ္ကိုလည္း တေက်ာင္းလွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚ လာ အလွဴေငြ (၁၀၀၀) တိတိကို ေပးပို႔လွဴဒါန္းေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း ေရာက္ရွိလာၾကတဲ့ဧည့္ သည္ေတာ္မ်ားကိုလည္း ေန႔လည္စာျဖင့္ တည္ခင္းဧည့္ခံတာျဖစ္လို႔ ကုန္က်စရိတ္အေနနဲ႔ မနည္းပါဘူး။ ဒါေပမ ယ့္ ဒီေမြးေန႔မ်ိဳးကို ျပဳလုပ္ရလို႔ ကုန္က်မွဳမ်ိဳးဟာ တန္ဖိုးျဖတ္လို႔ မရပါဘူး။
ကကကက
အမ်ိဳးေရးစိတ္ဓာတ္ အျပည့္အ၀ရွိေသာ၊ ဘာသာ သာသနာကို ေလးစားၾကည္ညိဳေသာ၊ အမ်ားေပၚ၌ စိတ္ေစ တနာ အလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ ေမြးေန႔အလွဴရွင္ ဆရာမၾကီး ေဒၚျမင့္ျမင့္စိန္ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ က်န္းမာခ်မ္းသာ ၍ အသက္ရာေက်ာ္ရွည္ပါေစေၾကာင္း ၾကြေရာက္လာၾကတဲ့ ဆရာေတာ္သံဃာေတာ္မ်ားနဲ႔ ဧည့္သည္ေတာ္ ပရိ သတ္မ်ားက ဆုေတာင္းပတၳနာ ျပဳလိုက္ပါေၾကာင္း . . .

ကကကRead more...

ျမန္မာျပည္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ဂ်ပန္ေရာက္ျမန္မာေတြနဲ႕အခုလုိ ဆုေတာင္းေပးခဲ့ၾကတယ္

လာလည္သြားၾကတယ္

About This Blog

  © Free Blogger Templates Blogger Theme II by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP